Holocaust-Era Assets

OSS Art Looting Investigation Unit Reports Name Index

A B C D E F G H I-J K L M N O P Q-R S T U-V W XYZ

*Key:
Att. = Attachment
CIR= Consolidated Interrogation Report
DIR = Detailed Interrogation Report


Name CIR 1 Page CIR 4 Page Final Report Page Comments See Also
Fabian, Major

31

Fabiani, Martin
50, 55 101
CIR 2; DIR 1; DIR 6; DIR 13.
Fabre

102

Fagenau
56


Fahrbach, Georg

31

Feierabend, Frau Dolly
67 130
DIR 13
Feiler

31

Feist-Wollehein, Dr. Hans

130 Check spelling
Feldhusen, Lieut.

31

Fellner, Galerie

31

Fels, Fraulein
15, 25 31

Feral, J.

102
CIR 2
Feuchtinger, General 52Feuve, R.

102

Fick, Roderich
2, 15


Fischboeck, Dr. Hans

31, 142
CIR 2
Fischer

31

Fischer Gallery
48, 58, 67


Fischer, Theodor

130
CIR 2, CIR 4, DIR 4, DIR 9, DIR 12, Safehaven Reports 148, 229, and Allied List
Fleischer, Walter 54-55
32
DIR 6
Flesche, Dr.

143

Fliethmann, Dr. Elfriede

32

Foerster, Dr. Otto

32
CIR 4
Foerster, Norman

32

Foret Divonne, Raoul Vicomte de la

102
CIR 2
Forster
51
Same person as Dr. Otto Foerster (p. 32 of FR?)
Fouloux

102

Frank

102

Frank, Hans
6, 37, 77 32

Frank, Myrtel
56 143
CIR 2
Frank, Philip

32

Frantz, Dr.

32
CIR 2
Franz Ferdinand
19


Frauenberg, Schloss
19


Frentzel, Dr.

32

Frequin (dealer)

143 Brother of Frequin (photographer) CIR 2
Frequin (photographer)


Brother of Frequin (dealer) CIR 2
Fresacher, Dr. Walter

33

Frey

33

Frey, Dr. Dagobert

33

Frick, Dr. Wilhelm

131
CIR 2, Miedl Report III
Frick, Minister
26


Friedlaender
46


Friedlaender, Prof. Max J.

33, 143
CIR 2; CIR 4; DIR 6; DIR 12
Fritsch, Irmgard

159
CIR 2
Fritze, Gerhard

165

Fritzsche, Alfred

33

Frodl, Dr. Walter

33

Fuchs, Dr. Siegrfried

34

Fuehrerbau 24, Att. 12, Att. 13Fuehrmann, Dr. Hans

34

Fuerstenberg Collection Att. 11Fulnmann

34

Furst Collection, Leo
21


Fussen 24Gabison, Andre

165

Gaillard

102

Gairac, Georges

102
DIR 11
Gall, L.
72


Garin, Ernest

103 Final Report cross-references CIR 1. However, Garin is not included in the index to CIR 1. Cross-reference to Loebl CIR 1; CIR 2; DIR 6.
Geibel

34

Geiger, Benno

159
CIR 2
Geisenhofer

34

Geladakis, B.

103
CIR 2; DIR 11.
Gense

34

Gerard, Mme. Dr.

103
CIR 2
Gerard, Mme. Renee

103
CIR 2; DIR 6; DIR 11.
Gerard, Raphael Louis Felix

103

Gerch, Heinrich

34
CIR 2; DIR 9.
Gerdemann, Frl.

34

Gerlach, Prof. Dr. Werner

35
CIR 2
Gerstenberger Gallery (Grosshennig)
55 35
Grosshennig
Gerum, Josef Karl

35

Gessmann, Wilhelm

167

Ghirardi

103

Gianferrari, Efi (nee Svedbergh)

159, 169

Gianferrari, Prospero

159, 169

Gieraths, Guenther

35

Giese Gallery

35, 131
CIR 2
Giesler, Gauleiter
53


Gilhofer, H.
68 131

Gillet, Mme.

103

Gillhausen, Frau Maria

35, 103
CIR 2
Ginori

159

Glant, Max

131

Gobbert

104

Gobin, L.H.

104

Gobin, R. Maurice

104

Goebbels 46 18


Goepel, Dr. Erhard 32 iii, 8, 9, 16, 29-31, 33, 34, 40, 46-47, 53, 54, 58, 86, 87 35
CIR 2; DIR 1; DIR 6; DIR 12.
Goering, Hemann 3, 5-8, 10-14, 17, 18, 23, 24-38, 40-44, 46-52, Att. 2, Att. 4, Att. 9-p.2 & 10, Att. 13 ii, 7, 10, 11, 15, 17, 26, 27, 29-31, 33, 37, 38, 45, 48, 50, 54, 57, 62-64, 79, 84


Goernnert, Dr. Fritz

35
CIR 2; DIR 9.
Goldschmidt, Arthur
48 104
CIR 2; DIR 2; DIR 13.
Gottfriedsen

36

Goudstikker Collection
26, 45, 49, 56, 62-63 143
CIR 2; DIR 9.
Gouvert

104
CIR 2; DIR 9.
Graefin

104

Gras, E.

104

Grassi, Dr.

131
CIR 2; DIR 9; Miedl Report III.
Grassi, Giulio

159
CIR 2; DIR 9
Grassi, Luigi

159
CIR 2; DIR 9
Grassier, La Maison

104

Grau, Prof. Dr. Wilhelm

36

Graupe, Paul

104, 131
CIR 2
Greiner, General

36

Greinke 57
36

Gritzbach, Dr. Eric 26
36
CIR 2; DIR 9; DIR 11.
Grosse, Dr. R.

36

Grosshennig

36 Final Report cross-references CIR 4. However Grosshennig does not appear on the index for that report. Gerstenberger, Galerie
Grossmann, Fraulein Johanna 55Grosvallet, Edouard

105

Grube 54
36

Gruel, Leon

105
CIR 2; DIR 11.
Gruenberg, Dr.

37

Grundmann, Guenther

37

Grunsky, Dr. Alfred

37

Grusse

37

Guetmann, Prof. Dr.

37

Guichet, L.

105

Guidoux, Mme.

105

Guigni

159
CIR 2
Guiraud Freres

105

Gurlitt, Cornelius
51


Gurlitt, Hildebrandt
ii, 39, 40, 51-53 37
DIR 1; DIR 12.
Gurlitt, Wolfgang
40, 52 37

Gusten, Theodore

144

Gutbier
57


Gutmann Library, B.
68, 74


Guttenberg Collection, von
24


Guynot, Henri

105
CIR 2
Haas, Dr.

37

Haberstock, Karl
i, 2, 3, 10, 12, 17, 18, 24, 26, 28, 31, 32, 37-39, 41-43, 47-48, 50, 52, 55, 57, 58, 66, 67, 69, 82 38
CIR 2; DIR 1; DIR 2; DIR 5; DIR 9; DIR 11; DIR 12.
Haendler, Frau

38 Same person as Frau Handler (CIR4 p. 14, 25)? CIR 4
Hagemeyer, Prof. Johann Gerhard

38

Hagenow

38
CIR 2
Halim Bey, Melhame

105
CIR 2; DIR 13.
Halle Museum 32, 41Ham, Frl.

38
CIR 2
Hamann, Prof. Dr. Richard

38

Hamann-Maclean, Dr. Richard

38

Hamburger Collection 42Hamel, Oskar
57


Hampe, Dr.

38

Handels Trust West

144

Handler, Frau
14, 25


Hanesse, General Karl Friedrich

39
CIR 2
Hanfstaengl, Frau Dr. Erika

39

Hannema, Dr. Dirk

144
CIR 2
Hansel

144
CIR 2
Hanssen, Dr. 6, Att. 4 15, 16, 19, 48, 63, 72


Hartmann, I?

39
CIR 2
Hasembalg, Werner Grote

39

Hausen, Dr. Edmund

39

Hauser Collection, Alexander
21


Heck, O.

39

Heidelberg

39

Heil, Dr. 5Heilbronn Collection, Mme. P.
50


Heilbronner, Dr. Raoul

39, 132
CIR 2
Heim, Dr. 40, 44 54, 58, 73 39

Heim, Mme. Georges

106

Hein, Karl

40

Heinecke, Ernst

40
CIR 2
Heinecke, I.?

40
CIR 2
Heintze, Frl. Ursula 56
40

Heinz, E.

144

Heldrich

40

Helfer, Henry

106
CIR 2; DIR 9.
Hendricks

40

Herbert, Dr.

40

Herbst, Dr. Hans
iii, 40, 52, 53 40
CIR 2; DIR 12.
Herel-Eudeline, Mlle. Jeanne

106

Hermann, Dr. Kurt

40
CIR 2
Hermssen, Theo. Jr. (or Dorek)
39, 51, 52 106, 144
CIR 2
Herrendorf

144

Heydenreich, Dr. Ludwig Heinrich

41, 160

Heydenrijk

145
CIR 2
Hildebrandt, Major

41, 160

Himmler 14, 46 13, 16, 17, 64


Himpsl, Professor Rudolf
24 41

Hindamian

106

Hinkel, Hans

41

Hinrichsen
44


Hinrichsen, Johannes

41
CIR 2; CIR 4; DIR 12.
Hirsch, Alfredo

42

Hirschberg, Baron

42

Hirschberg, Frl. Ilse 55
42

Hirschland, Simeon

42, 132

Hitler, Adolf 3, 5, 6,9, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23-25, 38, 43-46 i-iii, 1-5, 7, 13, 14, 15, 16-21, 23, 26, 29, 31, 32, 38, 41, 43-45, 47, 49, 51, 54, 56, 57, 60, 64, 66-69, 71, 72, 78, 81, 82, 84-87


Hoeckner, Walter
75-77 42

Hoeplimilan
68


Hoermann, Dr.

42

Hofer, Frau

42
CIR 2
Hofer, Walter Andreas 8, 23, 25, 26, 29-32, 34, 37, 38, 43 ii, 10, 26, 38, 46, 53, 54, 57, 63, 65, 69 42
CIR 2; DIR 4; DIR 6; DIR 7; DIR 10; DIR 12; DIR 13.
Hoff, Dr. Erwin

42

Hoffmann, Heinrich
i, 3, 4, 27, 28, 36, 41, 43-45, 49, 62, 63, 83, 87 43
CIR 2; DIR 2; DIR 9; DIR 12.
Hofmann

43

Holzapfel, Ward
46, 52, 54 43, 106
CIR 2; DIR 9.
Homann-Wedekind, Dr.

43

Hoogendijk
56 145
CIR 2
Hoppe, Frl.

145

Hoppenstedt, Prof. Dr. Wilhelm

43, 160

Hoschek Collection
21


Hoyer

43

Huelens, Dr. Franz

153
CIR 2; DIR 9.
Hupp, Dr. H.W.

44

Indjoudjian, M.A.M.

106

Isarlow, Georges

107
CIR 2
Jacques, Charles
51


Jacquin

107

Jaffe Collection, Alphons
28, 44, 45


Jageneau, L.

145
CIR 2
Jahn, Carlos

132

Jaime, Gil

107

Jandolo, Ugo

160
CIR 2
Janningk van Heek, E.

107

Jansen

107
DIR 13
Jansen, J.

145

Jansson, Mme. Margot

107

Jaujard, J. Att. 9-p. 1; 7, 8Jerchel, Dr. Heinrich 4, 16, 51, 52
44

Jeromin

154

Jessel

44
CIR 2
Jeu de Paume 6, 15, 23, 24, 29, 32, 34, 35, 37, 38, Att. 9-p. 6; Att. 12, Att. 13 27


John, Conrad

167

Jonemann

107

Joost
56 145

Jorda, Francisco

154

Joret

107
CIR 2
Josephine, Mme.

108

Josipovicci, Leon

167

Jouvet, R.

132

Jurschewitz, Paul A.
49 108
CIR 2; DIR 13.
Kahlert

44
CIR 2
Kaiser Friedrich Museum
37


Kalb, Josef

145

Kalbhen

44

Kalebjian, Irene

108

Kalnein, Prof. Count

44

Kaminski, Alfons

146

Kann Collection, Alphonse 17, 20, 28, 36, 45Kappel Collection
57


Karlinger, Dr. Hans

44

Kastner, Otto
44


Katanow, K. Att. 8Kattengel

45
CIR 2
Katz, Nathan

132, 146
CIR 2; DIR 1; DIR 4.
Keitel, General 3, Att. 1 7


Keller

45

Kellermann, D.

108

Kennedy et Cie.

108

Kerchner, Professor
21


Kerlen, Marline

45

Kersten, Eduard Alexander Felix

169

Keutmann, Major

45
CIR 2
Kieslinger, Dr. Franz
37, 82 45, 146
CIR 2
Killy, Dr.
63


Kirsten, Dr.

45 Alias Dr. Alt.
Klein 30, 34
108 Check CIR 1 references. DIR 4
Kleinschmidt, Frl.

45
CIR 2
Klement, Dr.

45

Kletzel, Dr. Otto

45

Klihm, Dr. Hans Helmut
15, 25 46
DIR 2; DIR 11.
Klinkowstroem Collection
73


Kluge, Karl
22


Knab, Frl. Anneliese 56
46

Knauer, Gustav

46

Knoedler et Cie.

108

Knothe, Dr.

46

Koch, Erich

46
CIR 2
Koehn, Lt. Dr. Heinz

46

Koenigs, Franz
63, 79 146
CIR 2; DIR 9.
Koester, Hans

46
CIR 2
Koester, Prof.

154

Koetschau
37


Koettgen, Franz

46

Kogl, Schloss 21, 22, 47Koninckx, Charles Georges

165

Konopischt, Schloss
19, 20


Konrad, Karel

47

Kornatsky, Frau Grundtmann

47
CIR 2; DIR 7.
Koux, Henry H.

169

Koviak, Franz

47

Kraft

47

Kraft, Prof. Dr. Georg

47

Kraiker, Major Dr. W.

47

Krallert

47

Kramer `
146

Kramer Collection 22Kramer, Brig. Gen. Eckhardt Richard

47

Kranenbaum (alias)

164 Alias of George Henri Delfanne
Kraus, Dr. Karl

48

Krebs, Jean

154
CIR 2
Kreis
19


Kress
22


Kress, Karl 47, 55
48
CIR 2; DIR 10.
Kressin

48
CIR 2
Kreuter 53Kreuter, Dr. A.

48
CIR 1
Kreuter, Major Lambrecht

48, 154
CIR 2
Kribben

48

Krochmann, Frl.

48
CIR 2
Kroenig, Dr. Wolfgang

48

Kroller-Muller Museum
17, 37


Kroneg, Josef

108, 146
CIR 2
Kroske, Werner 56, 57
48

Kruckenberg, Major

49

Krueger, Oberst

49, 160

Krueger, Wolfgang

49
CIR 2
Kruess, Prof. Dr. Hugo Andreas

49

Kruger, Mme.

108

Kudlich, Dr.

49

Kuehne & Nagel

109
DIR 4
Kuemmel, Prof. Dr. Otto

49

Kuetgens, Dr. Felix

49
CIR 2; DIR 13.
Kugel, M. Jacques

167

Kuhne

49

Kulig

50

Kunstfond
41


Kunstschutz 14, 51Kuntze, Dr. Friedrich Franz 4, 16, 17, 22, 27, 29, 31, 51-52, Att. 15
50

Kunze, Prof. Dr. Emil

50

Kupers (possibly Kupper)

50

Kurt, Frau Nelly

146
CIR 2
Kuttlich
6 50

l'Elysee, Galeries de

100

La Baume, Prof. Dr. Wolfgang

20

La Bleviniere

91

Labia, Count Paolo

160
CIR 2
LaGrand, Maurice
10, 53 109, 154
CIR 2
Lamarthonie

109

Lamberg, Mme.

109

Lammers, Dr. Hans Heinrich 3, 9, 14, Att. 3, Att. 6 4, 7, 10, 12, 14, 16, 41, 68 50
DIR 1; DIR 12.
Lanckoronsky Collection
5, 69, 79


Landry, Pierre

109
CIR 2; DIR 11.
Lang, Dr. Gottfried

51

Lang, Dr. Ludwig
72 51

Lange, Hans W.
39, 45, 49, 55-56, 58 51
CIR 2; DIR 6; DIR 9; DIR 11; DIR 12.
Langeloh, Frau

51 Not listed on CIR 4 Index. CIR 2; CIR 4; DIR 11.
Langsdorff, Dr. Alexander Dietrich

51, 160

Lanz, Otto
63 146
CIR 2
Larcade, Edouard

109
CIR 2
Larousse, Librairie
58, 73


Laurenzi, Prof.

160

Laurin, Frau Gertraud
15, 73, 77


Laval, Pierre
29, 31, 33


Lazaro, Andreas

165

Le Viel

126

Leal, Alfredo

167

Lebrun

109

Ledoux, M and Mme.

109

Leegenhoek
46, 50 110, 154
CIR 2; DIR 6.
Lefranc, Jean Francois
29-33 110 Check CIR 4 references. CIR 2; DIR 6.
Legat
56 147
CIR 2
Lehrfeld, Enrique

168

Leibrandt, Dr. Georg

52

Leiner, M.

52

Leleu, J.

110

Lemaire, Charles

110

Lematte, Mme.

110

Lempertz

52
DIR 11
Lengerke, Frl.

52
CIR 2
Lengrand

110 See Engrand
Lenthal

110

Leonardi, Edouard

110
CIR 2; DIR 11.
Leonardi, Leon

111

Leporini, Dr. Heinrich

52

Lequay

111

Leroux, Henri

111

Leroy

111

Les Temps Difficiles

124

Leurele, Alfred

111

Levy, Mlle. 34, 36
111
DIR 4
Levy-Benzion Collection 12, 20Ley, Dr. Robert
50


Lienhardt

111

Lillienfeld
56


Limberger, Fraulein Gisela 37 ii, 26, 30, 54, 62 52
CIR 2; DIR 9; DIR 11.
Limburgstirium, Count
46


Linares, Arturo

165

Lindenbaum Collection 28, 33Linder, Dr.
45, 62


Lindpaintner, Paul

53, 112
CIR 2; DIR 12.
Linz Museum 23-25, 32, 45, Att. 12, Att. 13Lippmann-Rosenthal Bank
9, 44


Lisser Rosencranz Bank

147

Lobkowitz Collection, Prince
4, 17, 19, 24, 27, 65, 74-77


Loebl, Ali (Allen) 25 46, 50 112
CIR 2; DIR 6; DIR 9; DIR 13.
Loebl, Manon

112
CIR 2; DIR 6.
Loewenisch, Albert

53, 112
CIR 2; DIR 9, DIR 11
Loffler, Fritz

53

Lohmann, Paul

53

Lohse, Dr. Bruno 7, 8, 11, 12, 13, 14-18, 23-27, 29-35, 37-49, 50, 51-56, Att. 8, Att. 14, Att. 15, Att. 18, Att. 19 ii, 13, 16, 29-31, 33, 34, 46-48, 50, 52-55, 57-58, 84 53, 112
CIR 2; DIR 2; DIR 4; DIR 5; DIR 9; DIR 10; DIR 12.
Longy

112

Lorenz, Werner

54

Lorey, Hermann Wilhelm Richard

54

Lottier, Pierre

165

Louviot

112

Louvre 8, Att. 2, Att. 9-pages 2, 3, 6, 7,10 29, 33, 34


Lugt Collection, Fritz
28, 45


Lugt, Fritz

133
CIR2; CIR 4
Lundquist, Editha Ludmilla Leppich

169

Lustrerie d'Art et Lumiere

112

Lutjens, Dr.

147
CIR 2
Luz, W.A.

54
CIR 2; DIR 1; DIR 12.
Top